Ob. Informacyjny – klienci

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 dnia kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, a także o przysługujących prawach związanych z ochroną danych osobowych. Jednocześnie chcemy zapewnić Państwa, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Arte Metal Style Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 8/14, 00-238 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu realizacji współpracy, na podstawie zawartych umów, zamówień lub uzgodnień (dalej „Współpraca”), a także w celu wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności wystawiania i przechowywania dokumentów sprzedażowych, zakupowych oraz innych dokumentów księgowych), w celu rozpatrywania reklamacji, w celu obrony i dochodzenia roszczeń, w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej, a także w celach marketingowych.

Na jakiej podstawie i jak długo będziemy wykorzystywać przekazane przez Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania w celu Współpracy jest wykonanie umowy lub podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy przed jej zawarciem (art. 6 lit. ust. 1 lit. b RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wystawiania i przechowywania dokumentów sprzedażowych, zakupowych oraz innych dokumentów księgowych, a także do w innych celach, w jakich Administrator jest zobowiązany przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisu prawa, jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu rozpatrzenia reklamacji jest wypełnienie obowiązku prawnego w postaci realizacji odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej w związku z wykonaniem umowy sprzedaży, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podstawą przetwarzania danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane są także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), a interesami tymi są: obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk dotyczących satysfakcji z jakości świadczonych usług i oferowanych produktów oraz weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahentów.

Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia Współpracy, a po jej zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze Współpracą lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Komu możemy przekazać dane?

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (np. firmom świadczących na naszą rzecz usługi księgowe, usługi transportowe, spedycyjne, kurierskie lub inne), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji danej usługi.

Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Macie Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W odniesieniu do przetwarzania w celach marketingowych, a także w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W odniesieniu do przetwarzania w oparciu o Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie realizacji jednego ze swoich praw możesz się z nami skontaktować, pisząc do nas na adres mailowy: sklep@arte-msp.pl

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia Współpracy.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznacie Państwo, że przetwarzając przekazane przez Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych Arte Metal Style Polska sp. z o.o.

otrzymywanie na udostępniony adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów, usług, promocji realizowanych przez Arte Metal Style Polska sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

kontaktowanie się ze mną przez Arte Metal Style Polska sp. z o.o. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. 

Producenci

 • ABI
 • Arte
 • Borma Wachs
 • Bosetti Marella
 • bresciani
 • Citterio Giulio
 • em
 • Estamp
 • IMP
 • Maimeri
 • Marella Design
 • MURANO GLASS
 • Novecento
 • Pfeil
 • Swarovski crystal

W naszym sklepie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Dowiedz się więcej Polityka cookies

Zamknij