Największy wybór 
dostępnych uchwytów do mebli
w Polsce


Urządzasz się w wakacje ?
Nasze popularne uchwyty 
tańsze o 15%

REGULAMIN PROMOCJI I KODÓW RABATOWYCH
Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym  www.arte-msp.pl
 
1. Słownik :
 
Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.arte-msp.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

Sprzedawca – ARTE METAL STYLE POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w
Warszawa 00-238, ul. Długa 8/14, NIP: 5260308826
 
Klient / Użytkownik – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy lub w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego www.arte-msp.pl;

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.arte-msp.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

Sklep – sklep internetowy firmy ARTE METAL STYLE POLSKA Spółka z o.o, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.arte-msp.pl;

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.arte-msp.pl,

2. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca lub podmiot z nim współpracujący zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany na produkty przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym www.arte-msp.pl.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy lub podmiotu z nim współpracującego Kod rabatowy jest jednokrotnego lub wielokrotnego użytku w zależności od aktualnej akcji promocyjnej.
6. Sprzedawca ma prawo do wyłączenia z akcji promocyjnych i kodów rabatowych wybranych przez siebie produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.
7. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

3. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji bezpośrednio lub przy współpracy z innymi podmiotami.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Wykorzystaj kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
5. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

4. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie sklepu.

5. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://www.arte-msp.pl/cms/regulamin-promocji
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2022.
 
 

Producenci

 • ABI
 • Arte
 • Borma Wachs
 • Bosetti Marella
 • bresciani
 • Citterio Giulio
 • em
 • Estamp
 • IMP
 • Maimeri
 • Marella Design
 • MURANO GLASS
 • Novecento
 • Pfeil
 • Swarovski crystal

W naszym sklepie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Dowiedz się więcej Polityka cookies

Zamknij